Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Staff

Staff yr Ysgol / School Staff

Athrawon / Teachers  

Pennaeth / Headteacher 

Mr Steffan Griffiths 

Dirprwy / Deputy 

Miss Anwen Evans

Meithrin / Nursery (Tywi)

Miss Arlene Ambrose 

Derbyn  / Reception (Cothi)

Mrs Ina Morgan   

Blwyddyn 1 / Year 1 (Myrddin)

Miss Mared Powell (0.4)

Mrs Rhian George (0.6)

Blwyddyn 2 (Sannan)

Miss Sharon Phillips

Blwyddyn 3 a 4/ Years 3 and 4

(Paxton)

Miss Anwen Evans

Blwyddyn 4 a 5 / Years 4 and 5

(Dryslwyn)

Mrs Amy Bergiers / Ms Amanda Evans   

 

 

Blwyddyn 6 / Year 6  (Danrallt)

Mr Rhydian Evans (ALNCo/ CADY)

Canolfan ADY y Cyfnod Sylfaen/
Foundation Phase ALN Centre

(Gwili)

 

Mrs Delyn Heath (ALNCo/ CADY)

 

Canolfan ADY Cyfnod Allweddol 2/
Key stage 2 ALN Centre (Dinefwr)

 

Mrs Lilian Davies

 

Athrawes Gynnal ADY /

ALN Support Teacher 

Ms Amanda Evans 

Cynorthwywyr Dysgu Lefel Uwch  a Chynorthwywyr Dosbarth

Higher Level Teaching Assisstants  and Classroom Assistants 

Mrs Neryff Jones Mrs Melanie Davies
Mrs Catherine Scourfield   Miss Joanne Davies  
Mrs Thelma Davies  Mrs Kim Jones
Mrs Catherine Lewis  Mrs Avril Jenkins
Mrs Tracy Freeman   Mrs Cheryl Thomas
Mrs Melanie Brotherwood Scourfield     Mrs Karina Carter
Miss Sarah Price  Mr Jeff Lewis
Miss Wendy Vaughan Miss Sioned Jones
Swyddog Gweinyddol /
Administrative Assistant  
Mrs Marie Solloway  
Cymorth TGCH / IT Support   Mrs Orion Brice  
Gofalwr / Caretaker   Mr Martyn Griffiths  
Cogyddes / Cook   Mrs Eleanor Roberts  
Lunchtime Supervisor