Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Governors

LLYWODRAETHWYR YSGOL NANTGAREDIG

NANTGAREDIG SCHOL GOVERNORS 

ENW/ NAME  STATWS/ STATUS  DIWEDD TYMOR/ TERM END 
Mr H Rees  A.A.Ll./ L.A.  03.01.20
Mr L Thomas  A.A.Ll./ L.A. 15.10.16 
Cyng. M Charles  A.A.Ll./ L.A.   22.11.19
Mr C Pugh Awdurdod Llai/ Minor Authority  20.03.20
Mr Steffan Griffiths  Pennaeth/ Head   
Mr D Quick Cyn.Rhieni/ Parent  01.01.20
Mrs N Davidson Cyn.Rhieni/ Parent  01.01.20
Mrs R James Cyn.Rhieni/ Parent  01.01.20

Mrs M Cray

(is-gadeiryddes)

Cyn.Rhieni/ Parent  11.03.19
Dr H Davies  Cyn.Cyfethol/Co-opted  21.02.20
Mr W Hinds (Cadeirydd) Cyn.Cyfethol/ Co-opted  17.01.20
Mrs V Williams Cyn.Cyfethol/ Co-opted  17.01.20
Miss M Jones Athro/ Teacher  31.08.19
Mrs A Jenkins Cyn.Staff/ Staff rep.  23.11.18
Mrs Marie Solloway  Clerc i’r Corff
Llywodraethol/ Clerk