Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Ysgol ECO / ECO Schools

Eco20logo

Ysgol ECO

ECO Schools

Eco20logo
 Platinum

Mae gweithgareddau amgylcheddol yn chwarae rhan flaenllaw ym mywyd bob dydd Ysgol Nantgaredig. Ein cyngor eco sy'n lliwio'r gweithgareddau yn flynyddol ond mae ymdeimlad o barch at yr amgylchedd yn integreiddio'n naturiol a rheolaidd i ethos yr ysgol. O ganlyniad mae addysg awyr agored hefyd yn dueddiad rheolaidd gyda ni. Manteisiwn yn llawn ar leoliad bendigedig yr ysgol yn Nyffryn Tywi i gynnal gweithgareddau o'r fath ac i feithrin yr ymdeimlad o barch at gymdeithas ymysg ein disgyblion.

Ymfalchiwn yn ein statws Eco Platinwm (sydd wedi cael ei ddiweddaru sawl tro). Mae hwn yn coroni ymdrech ac ymrwymiad yr ysgol gyfan at y prosiect.