Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Polisiau a Dogfennau

Please click to open

Adroddiad Arolygiad YG Nantgaredig 2022

File size: 224 KB (PDF File)

Inspection Report YG Nantgaredig 2022

File size: 200 KB (PDF File)

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr 2021 1

File size: 987 KB (Power Point File)

Annual Governors Report To Parents 2020 2021

File size: 765 KB (Power Point File)

Adroddiad Blynyddol 2019 2020 CYMRAEG

File size: 1.2 MB (PDF File)

Ymateb Rhieni Parents Response 2020

File size: 13 KB (Word File)

Meddylfryd Twf Growth Mindset

File size: 4.8 MB (Power Point File)

PUD Esiampl

File size: 224 KB (Word File)

PUD I Lenwi

File size: 120 KB (Word File)

Proffil Un Dudalen QR Codes

File size: 109 KB (Word File)

FSM Leaflet

File size: 1.2 MB (PDF File)

 

Ffurflenni a Chytundebau

Forms and Agreements

Please click to open

Ymateb Rhieni Parents Response 2020

File size: 13 KB (Word File)

FSM Leaflet

File size: 1.2 MB (PDF File)

Datganiad Addysg Y Blynyddoedd Cynnar

File size: 426 KB (PDF File)

Caniatad Ymweliadau 2017 Visit Consent

File size: 34 KB (Word File)

Polisiau

Polisiau  

Please click to open

Polisi Diogelu Nant 2021 2022

File size: 56 KB (Word File)

Poster Manylion Diogelu 2022

File size: 341 KB (Word File)

Pamffled Diogelu Staff 2022

File size: 362 KB (Word File)

Schools Model HS Policy Nantgaredig 2022

File size: 187 KB (Word File)

Carmarthenshires Esafety Guidance 1

File size: 231 KB (Word File)

Polisi E Ddiogelwch E Safety Policy

File size: 79 KB (Word File)

Polisi Presenoldeb A Phrydlondeb Nant

File size: 88 KB (Word File)

Nant Attendance And Punctuality Policy

File size: 131 KB (Word File)

Complaints Procedures For NANT

File size: 195 KB (Word File)

Polisi Codi Tal Nant Charging Policy

File size: 142 KB (Word File)

Polisy Dwyieithrwydd Bilingualism Policy

File size: 161 KB (Word File)

Polisi Gwisg Ysgol School Uniform Policy

File size: 115 KB (Word File)

Polisi Toiledau Toilet Policy

File size: 143 KB (Word File)

Polisi Gweithdrefn Cwyno NANT

File size: 113 KB (Word File)

Model Child Protection Policy Appendix A

File size: 99 KB (Word File)

Polisi Amddiffyn Plant Atodiad A

File size: 110 KB (Word File)

Ysgol Iach / ECO

Ysgol Iach / ECO

Please click to open

Kidsmart Poster

File size: 685 KB (PDF File)

Parents Factsheet SID15 1

File size: 381 KB (PDF File)

Parents Conversation Starters SID15

File size: 280 KB (PDF File)

Taflen Wybodaeth I Rieni SID15

File size: 444 KB (PDF File)

Cefnogi Pobl Ifanc Ar Lein

File size: 75 KB (PDF File)

Cychwynwyr Sgyrsiau SID15

File size: 281 KB (PDF File)

Polisi Hylendid

File size: 254 KB (Word File)

Polisi Rheoli Moddion

File size: 254 KB (Word File)

Substance Misuse Policy

File size: 227 KB (Word File)

Polisi Dysgu Yn Yr Awyr Agored

File size: 252 KB (Word File)

Polisi E Ddiogelwch

File size: 262 KB (Word File)

POLISI GWRTH FWLIO

File size: 182 KB (Word File)

Polisi Dioglewch Yn Yr Haul Doc

File size: 260 KB (Word File)

Polisi Disgyblion Dawnus A Thalentog

File size: 292 KB (Word File)

Polisi Bwyd A Ffitrwydd

File size: 269 KB (Word File)

Polisi Amgylcheddol Eco

File size: 224 KB (Word File)