51.8695296,-4.189718999999968,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig
Heol yr Orsaf
Nantgaredig, Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin, SA32 7LG

Ffôn:01267 290 444
Ebost:
admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

Our School Pic 1 Our School Pic A

Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

Ein Hysgol Ni

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig yng nghanol ac yng nghalon Dyffryn Tywi.

Ysgol ydyw sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg o safon uchel. Mae'r ysgol yn gwasanaethu plant Sir Gaerfyrddin mewn dwy uned iaith a lleferydd.

Mae'n ysgol gynhwysol sy'n rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn gymryd rhan yng ngweithgarwch cwricwlaidd ac allgyrsiol amrywiol. Ein nod yw datblygu y plentyn cyfan o ran eu sgiliau sylfaenol angenrheidiol a chynnig phrofiadau cyffrous amrywiol.

Ymfalchïwn yn y cyfleoedd y caiff ein plant o ran chwaraeon, y celfyddydau gan gynnwys cystadlu yn eisteddfod yr Urdd, gwaith amgylcheddol a'r defnydd arloesol o'r dechnoleg ddiweddaraf.

I gloi, mae Ysgol Nantgaredig yn gymuned hapus a gofalgar.