Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig

 Croeso i dudalennau dosbarthiadau Ysgol Nantgaredig                                                                   

Dros yr wythnosau nesaf, bydd gwaith ar gyfer y disgyblion yn ymddangos o dan tab dosbarth eich plentyn. 

Bydd gwaith ar gyfer oedran meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a’r Uned Babanod yn ymddangos ar y wefan yn unig.

Bydd gwaith ar gyfer oedrannau blwyddyn 2, 3, 4 a 5 a’r Uned Iau yn ymddangos yn 'Shared Files' yn J2Launch hefyd. Mae’r linc J2e ar dudalen flaen Hwb eich plentyn wedi iddynt fewngofnodi. Bydd gwaith ar gyfer blwyddyn 6 yn cael ei gyflwyno yn Googleclassroom.

Os oes cwestiwn gyda chi i holi am waith eich plentyn, plîs cysylltwch gyda ni trwy ebost:

Cyfnod sylfaen: Mrs Morgan     RUTH.MORGAN@nantgaredig.ysgolccc.cymru

Blwyddyn 3: Miss Phillips     ELIZABETH.PHILLIPS@nantgaredig.ysgolccc.cymru

Cyfnod allweddol 2: Miss Evans   ANWEN.EVANS@nantgaredig.ysgolccc.cymru

Pennaeth: Mr Griffiths   prif@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

PWYSIG – Rhaid cofio taw cyfnod gwyliau Pasg yw hwn i’r plant. Mae pwyslais ar les pob aelod o’r teulu’n bwysig i ni. Mae digon o amser i gwblhau’r tasgau yma. Byddwn yn cyflwyno themâu newydd i’r plant tua diwedd mis Ebrill/ dechrau mis Mai.

Cadwch yn iach. 

 Screen Shot 2020-02-18 At 20.34.46Screen Shot 2020-04-08 At 09.57.41